Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Γατοκτόνοι, πλην όμως πολιτισμένοι….


 

Γούνα γάτας: ανθίζει η μαύρη αγορά – Εξαφανίζονται κατοικίδια

Το λαθρεμπόριο γούνας γάτας ανθίζει στην Ελβετία, αποφέροντας τεράστια κέρδη στη μαύρη αγορά, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται ακόμα και κατοικίδια από τα σπίτια.
Σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ευθύνεται η χαλαρή νομοθεσία και συγκεκριμένα ένας νόμος που επιτρέπει σε κάποιον να σκοτώσει μια γάτα αν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σπίτι του.
Ο νόμος θεσπίστηκε για να προστατέψει την άγρια ζωή από τις γάτες, που σκοτώνουν εκατομμύρια πουλιά και άλλα είδη ετησίως.
Ωστόσο, οι φιλόζωοι καταγγέλλουν πως λειτουργεί σαν παραθυράκι για τους λαθρέμπορους που σκοτώνουν οικόσιτες και αδέσποτες γάτες για τη γούνα τους.
Το εμπόριο γούνας γάτας απαγορεύτηκε στην Ελβετία το 2008, ωστόσο μια κουβέρτα από τέτοια γούνα μπορεί να αποφέρει μέχρι και 1.700 δολάρια.
Σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνωση «SOS Chats» το φαινόμενο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
Στο πλαίσιο μυστικής έρευνας η οργάνωση χρησιμοποίησε κρυφές κάμερες για να αποκαλύψει το παράνομο εμπόριο γούνας γάτας καθώς και 21 βυρσοδεψεία στην Ελβετία που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραδέχτηκαν μάλιστα στην οργάνωση ότι εξέτρεφαν γάτες για να τις πουλήσουν στα βυρσοδεψεία.
Διαβάστε εδώ για εκτροφεία στην Κίνα που γδέρνουν σκύλους και εξάγουν το δέρμα τους για την κατασκευή απομιμήσεων μποτών Ugg.
Πηγή: econews


Για τις γούνες μάθαμε. 

Με το κρέας τους, τι γίνεται;

Το θάβουν ή το διοχετεύουν  στην διατροφική  αγορά «εμπλουτισμένου» κρέατος;

Όπως έκαναν με το αλογίσιο;

 Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ποτέ δεν είναι αργά….


Θα το εφαρμόσουν όμως;

 

Ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων


 Υποχρεωτική πλέον η συνταγογράφηση για το σύνολο των διακινούμενων φυτοφαρμάκων σύμφωνα με το νόμο 4036/12.
Άρθρο 36
Κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων - Ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης
1. Θεσπίζεται Κατάλογος των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος περιλαμβάνει τα σκευάσματα των γεωργικών φαρμάκων, για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών.
2. Ο Κατάλογος έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Αρμόδια για τη σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Καταλόγου ορίζεται η ΣΕΑ.
4. Τα σκευάσματα, η άδεια των οποίων έχει λήξει ή έχει ανακληθεί, αναγράφονται στον Κατάλογο με την ένδειξη «Ανακλήθηκε» και παραπομπή στη σχετική απόφαση. Σε περιπτώσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας, ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τον Κατάλογο άμεσα και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασης. 
5. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο μόνο από καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτόν. Το κατάστημα λιανικής πώλησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά για κάθε επαγγελματία χρήστη τα ακόλουθα:
α) Το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.
β) Η τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.

γ) Ο κωδικός αγροτεμαχίου (εφόσον υπάρχει).

δ) Το χορηγούμενο σκεύασμα.

ε) Η ποσότητα του χορηγούμενου σκευάσματος.

στ) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασμα.

ζ) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα.

η) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης.

θ) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.
6. Η επιλογή των σκευασμάτων γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.
7. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση σκευασμάτων με εκλεκτική δράση.
8. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασμάτων χωρίς τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου.
9. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον επαγγελματία χρήστη.
10. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία καταχωρίζονται τα Ειδικά Έντυπα Πώλησης. Η καταχώριση γίνεται ηλεκτρονικά από τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΣΕΑ δύναται να τα αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 5. 
11. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 10, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πώλησης.
12. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί στους υπεύθυνους επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων άδεια πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 10.
13. Απαγορεύεται η χορήγηση σκευασμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Κατάλογο ή δεν είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.
πλήρης η ΥΑ εδώ

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Έλα μωρέ, να-θι- νγκ μά- τερς….
Στεναχωρεθήκαμε.
Το κλάμα κορόμηλο.
Πάλι.
Πολύ.
Που τα Χανιά.
Έμειναν έξω.


Από το κυβερνητικό ανασχηματισμό.Ξηλώθηκαν.
Τα δικά μας παιδιά.
Βιρβιδάκης και Βολουδάκης.
Αποδυναμωθήκαμε.
Χάσαμε τα δυνατά μας χαρτιά.
Στις διεκδικήσεις μας.
Οι ανεκδιήγητοι. 

 Και τώρα;
Με τι κουράγιο.
Να ξαναστεναχωρεθούμε.
Αν θα προλάβουμε.
Για τα υπόλοιπα.
Απολύσεις.
Περικοπές.
Μισθών.
Συντάξεων.
Ιδιωτικοποιήσεις……

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Ποιο κακό;Ανάβουν φωτιές. 


Στις γειτονιές.
Για να ξορκίσουν.


Το κακό….

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Από τα τρία, στα δύο…
Τώρα μάλιστα.

Όλα στη θέση τους.
Και στο σωστό αριθμό τους.
Δηλαδή.
Φυσιολογικά.


Πρόστυχο;
Που είναι η προστυχιά;
Όχι εδώ πάντως….

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Το ρίσκο του στοιχήματος…..


Πολλοί ρωτούν.
Γιατί.
Δέχτηκα.
Αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο.
Να αποδεχτώ.
Το προεδριλίκι.
Της «γαία».
Οι απαντήσεις πολλές.


Μία θα μπορούσε να είναι και αυτή.
Αλλά σαν παλιός καπετάνιος.
Σιχαίνομαι.


Τα βολοδέρματα.
Με μπουνάτσα.
Το να παλεύεις.


Με τα κύματα.


Τον αέρα.
Έχει άλλη χάρη.
Ειδικά.
Όταν το κάνεις.
Για ένα και μοναδικό λόγο.
Το «γαμώτο»…..

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ενδεχομένως…Από αύριο.
Ο  Γιαννάκης.
Πρετεντέρης.
Θα κυκλοφορεί.
Με μαύρα.


Κορακίσια.
Μαλλιά.
Σε ένδειξη πένθους.

Για τη συμφορά.
Του Έθνους.

Πασιφανώς.Αυτό είναι.
Εν τέλει.


Αγαπάμε.
Τη σκλαβιά μας.
Και αυτό φαίνεται…..

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Φως φανάρι.Μας έριξαν στάχτη στα μάτια.
Πάλι.
Ή.
Μας έδειξαν το φως το αληθινό.
Δεν μπορώ να καταλάβω.
Μια στραβωμάρα και τα δύο την έχουν…..

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Κακιούλες και κακο-η-θειούλες……Μετά από όλα αυτά.
Που συνέβησαν.
Από τη προηγούμενη Τρίτη.
Μέχρι και σήμερα.
Αφού έλυσαν και το πρόβλημα της ΕΡΤ.
Δηλαδή την άνοιξαν ξανά.
Μπορούν να προχωρήσουν.
Όπως το είχαν εξαγγείλει.
Στην ανασυγκρότηση του κώματος τους.


Οι του ΠΑΣΟΚ.
Ακόμα και εδώ.
Στα Χανιά.
Με τις ξαδελφές Τατά.
Επικεφαλείς.


Ανασυγκρότηση δεν γίνεται.
Χρυσά μου.
Με πλαστικές.
Επανορθωτικές.
Λιποαναρροφήσεις.
Και μπότοξ.


Με ταρίχευση ίσως!


Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Ευλόγησον…..Η Εκκλησία της Ελλάδας.
Δια του Αρχιεπισκόπου  Αθηνών.
Πήρε σαφή θέση.
Για το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Ο Μητροπολίτης της Καλαμάτας κατέβηκε στα συλλαλητήρια.
Για παράδειγμα. 


Η Εκκλησία της Κρήτης.
Η Αρχιεπισκοπή.
Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Που είναι;
Ήπιαν το αμίλητο νερό;
Γιατί;
Επειδή έχουν το «Ράδιο Μαρτυρία».
Δεν τους ενδιαφέρει;


Ρημάδια να γίνουν όλα;

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Αχτένιστες σκέψεις.Το πήρα απόφαση.
Με τα όσα διάβασα.
Άκουσα.
Αυτές τις ημέρες.
Από Τρίτη και μετά.
Θα τα ξεπατώσω όλα.
Με μία μπουλντόζα.
Δεν θα αφήσω τίποτα.
Και στη θέση τους θα φυτέψω τσίχλες.

Ναι τσίχλες.
Αυτές που μάσαγα.
Και  μου χαλούσαν τα σφραγίσματα στα δόντια.
Με τόσους τόνους κοπριά που έχω ρίξει.
Θα φυτρώσουν κεραίες.


Πολλές κεραίες.
Και θα γίνω καναλάρχης.
Επιπλέον.
Συνοδευόμενος από τα όργανα  τάξης του σογιού μου.
Ευτυχώς, κάνουν διμοιρία.
Θα δηλώνω φίλος του Αντωνάκη.
Και.


Κα-ζά-ντη-σα!

ΥΓ. Μην ανησυχείτε. Δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. 
Η ολοήμερη έκθεση στον ήλιο φταίει……..

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Στο ... ντούκου και αυτό! Τι το παράξενο;


Φτηνά καύσιμα και… σκάνδαλα στη Σούδα

 

Του Μάριου Διονέλλη

 12/06/2013

«Εφημερίδα των Συντακτών»


Το ΣΔΟΕ στα ίχνη κυκλώματος που διοχετεύει στην ελληνική αγορά αφορολόγητο πετρέλαιο από την Αμερικανική Βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πληρώνουν ειδικό φόρο κατανάλωσης, δασμούς και ΦΠΑ


Στα ίχνη κυκλώματος που αποκομίζει τεράστια κέρδη από την προμήθεια καυσίμων στην αμερικανική Βάση της Σούδας βρίσκεται το ΣΔΟΕ. Η απάτη αφορά την έξοδο μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων από τη Βάση προς την ελληνική αγορά με τεράστια παράνομα κέρδη λόγω της σκανδαλώδους διαφοράς στην τιμή λίτρου με την οποία προμηθεύονται τα καύσιμα οι Αμερικανοί. Αντιστοίχως μεγάλη είναι και η έκταση της φοροδιαφυγής και κατ’ επέκταση η ζημία για το Δημόσιο.


Λιγότερο από 60 λεπτά…

Με κατά καιρούς ειδικές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στις Βάσεις προμηθεύονται πετρέλαιο χωρίς να πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς δασμούς και χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Την ώρα που το κόστος των καυσίμων καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό, η προνομιακή μεταχείριση των αμερικανικών δυνάμεων συνιστά τουλάχιστον πρόκληση.

Για του λόγου το αληθές η «Εφ.Συν.» δημοσιεύει σήμερα τιμολόγιο πώλησης καυσίμων από τα Ελληνικά Πετρέλαια προς την αμερικανική βάση με τιμή λίτρου 0,58 ευρώ, την ώρα που οι Ελληνες καταναλωτές, ειδικά στην Κρήτη, πληρώνουν περισσότερα από 1,70 το λίτρο. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο έχει κοπεί πριν από περίπου ένα χρόνο, κατά την περίοδο που η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές κάλπαζε κοντά στο 1,80 ευρώ. Εκδότης του συγκεκριμένου τιμολογίου είναι η εταιρεία Hellenic Fuels, μέλος του ομίλου ΕΛΠΕ και πελάτης το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ και ειδικότερα η DFA (Defence Finance and Accounting), η οικονομική υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Οπως εξηγούν στην «Εφ.Συν.» παράγοντες της αγοράς καυσίμων, η σκανδαλώδης διαφορά της τιμής προσφέρει τεράστιο δέλεαρ για διενέργεια λαθρεμπορίου. Στις καταγγελίες που έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ αναφέρονται περιπτώσεις «εικονικής» πώλησης τεράστιων ποσοτήτων καυσίμων στη Βάση, τα οποία όμως ποτέ δεν κατέληξαν στις εγκαταστάσεις, στα οχήματα ή στις υποδομές των Αμερικανών. Αντίθετα φέρεται να διοχετεύθηκαν στην αγορά της Κρήτης και όλης της Ελλάδας, στις τρέχουσες τιμές λιανικής, δηλαδή με παράνομο κέρδος άνω του ενός ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Εφ.Συν.», στο κύκλωμα εμπλέκονται έμποροι καυσίμων, ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων αποθήκευσης πετρελαιοειδών αλλά και κρατικοί υπάλληλοι, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμα και στελεχών από την ίδια την αμερικανική Βάση. Οπως επιβεβαιώνεται από την υπηρεσία του ΣΔΟΕ στο Ηράκλειο, η έρευνα ήδη διεξάγεται εδώ και έξι μήνες, με τους ελέγχους να επεκτείνονται τόσο στις εγκαταστάσεις της αμερικανικής Βάσης αλλά και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης στη Σούδα. Για το ίδιο θέμα βρίσκεται σε ισχύ και η εντολή δικαστικής έρευνας που διέταξε τον περασμένο Μάρτιο ο (τέως πλέον) οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης.
Για την ύπαρξη εκατοντάδων μικρών και μεγάλων ιδιωτικών, ημι-νόμιμων χώρων και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων κάνει λόγο στην «Εφ. Συν.» ο πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπωλών Χανίων Βαγγέλης Κώτσος. «Σε λίγο καιρό θα είναι περισσότεροι οι χώροι αυτού του είδους, που λειτουργούν χωρίς έλεγχο και κυρίως χωρίς την υποχρέωση εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών. Το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί σε όλους από τα πρατήρια και τις ιδιωτικές δεξαμενές μέχρι και τις δεξαμενές της αμερικανικής Βάσης».

«Κοινό μυστικό»

H «Εφ. Συν.» έθεσε υπόψη του κ. Κώτσου το τιμολόγιο πώλησης καυσίμων με 0,58 ευρώ το λίτρο για το οποίο ο ίδιος δηλώνει πως δεν αποτελεί έκπληξη για την τοπική αγορά. «Είναι κοινό μυστικό ότι η Βάση παίρνει καύσιμα σε εξευτελιστικές τιμές. Την ώρα που οι πολίτες πληρώνουν από τους βαρύτερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη, οι Αμερικανοί στη Σούδα απολαμβάνουν εξωφρενικά προνόμια. Είναι φυσικό να μπουν κάποιοι στον πειρασμό, ενδεχομένως και μέλη του συλλόγου μας και για αυτό ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στην όλη υπόθεση».
Με αφορμή τον έλεγχο του ΣΔΟΕ, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών στα Χανιά κάνει λόγο για ακόμα μία διάσταση της υποτέλειας που δείχνει η χώρα έναντι των Αμερικανών. «Τα Χανιά έχουν μόνο να χάσουν από την ύπαρξη της Βάσης. Ο κόλπος της Σούδας έχει μετατραπεί σε στρατιωτικοποιημένη ζώνη την ώρα που θα μπορούσε να είναι γεμάτος από κρουαζιερόπλοια. Αντί αυτού, το κράτος παρέχει σκανδαλώδη φορολογικά προνόμια εισπράττοντας ένα υποτυπώδες ενοίκιο…»


Το χρώμα του εύκολου χρήματος και του πετρελαίου είναι μαύρο.
Φυσικά……

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Όλοι!


Πρέπει να είμαστε εκεί.

Αναλογιζόμενοι τη σοβαρότητα της εκτροπής η οποία διενεργείται εις βάρος της ΕΡΤ,
των εργαζομένων, και κυρίως της απαξίωσης που δέχεται η ΕΡΤ στο σύνολό της,

ενώνουμε τις φωνές και τη μουσική μας με τον Αγώνα για τη συνέχιση της λειτουργίας της.


Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο της ΕΡΑ Χανίων – στη Σούδα – με την παράστασή μας “Κι εκείνος που σωπαίνει θα χαθεί”, ως ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στο έμψυχο δυναμικό του σταθμού, αλλά και για τους παρακάτω
σοβαρότατους λόγους:

1.- Για την Δημοκρατία, με την αντίδρασή μας στα φαινόμενα “αποφασίζω και διατάζω” και την αντίθεσή μας προς κάθε ανδρείκελο “πολιτικής” που θεωρεί τη δημόσια περιουσία κτήμα του.

2.- Για τη συνέχιση της λειτουργίας του -σχεδόν- μόνου νόμιμου μέσου τηλεπικοινωνίας, το οποίο φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας, καθώς και το μόνο που συνδέει ουσιαστικά τους Έλληνες απανταχού της Γης με την Ελλάδα.

3.-Για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση του πιο σημαντικού - στη σημερινή ελληνική ραδιοτηλεοπτική πραγματικότητα- φορέα διεθνούς, αλλά προπαντός Ελληνικού Πολιτισμού (αρχαίου, κλασσικού, παραδοσιακού και σύγχρονου), με τις εκπομπές μοναδικής ποιότητας ακουσμάτων και θεαμάτων, το ανεκτίμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο και τα αξιολογότατα Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ.


Γιώργος Λουτσέτης

Ελισάβετ Βερούλη

Κατερίνα Παπαδάκη

Νίκος Μπλαζάκης

EBU: Πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα για να ανοίξει ξανά η ΕΡΤ
Υπογραφές για να βγει ξανά στον αέρα η ΕΡΤ συγκεντρώνει ηλεκτρονικά η EBU χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα Avaaz.

Το κείμενο που καλούνται να υπογράψουν χρήστες του διαδικτύου αναφέρει:

«Εμείς, η κοινή γνώμη και οι υποστηρικτές των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, συντασσόμαστε με την European Broadcasting Union (EBU) και εκφράζουμε την προφανή αποδοκιμασία μας  για την ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης την Τρίτη 11 Ιουνίου να κλείσει άμεσα την ΕΡΤ. Αυτή η αντιδημοκρατική και αντιεπαγγελματική ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης υποσκάπτει την παρουσία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και την ανεξαρτησία τους από την κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό καλούμε τον Έλληνα πρωθυπουργό να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση, επιτρέποντας στην ΕΡΤ να βγει ξανά στον αέρα στην Ελλάδα».

Εξηγώντας γιατί είναι τόσο σημαντικό να υπογράψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το παραπάνω κείμενο, η EBU αναφέρει: Εμείς στην EBU πιστεύουμε ότι η ύπαρξη των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και η ανεξαρτησία τους από την κυβέρνηση βρίσκεται στην καρδιά των δημοκρατικών κοινωνιών και επομένως κάθε ακραία αλλαγή στο σύστημα της δημόσιας ενημέρωσης θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο μετά από έναν ανοιχτό διάλογο και συζήτηση στο Κοινοβούλιο και όχι με μια απλή συμφωνία δύο υπουργών. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες των δημοκρατικών και πλουραλιστικών κοινωνιών στην Ευρώπη.

To κείμενο προς υπογραφή βρίσκεται εδώ

 

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Η αγρύπνια….Πριν από λίγο.


Στη πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.


Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.


Για το κλείσιμο της ΕΡΤ.


Και η διακριτική παρουσία.
Των ΜΑΤ στην Υψηλαντών και Περίδου γωνία.... 

Μπραβίσιμο…..


 Τα  άλαλα.

Και τα μπάλαλα….

 Ξεχύθηκε.
Απλώθηκε.
Γύρω μας.
Παντού.
Σκοτάδι. 

Πίσσα….

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Επιτέλους υπάρχει κράτος!


(Κλείνουν το  "παρακράτος" της ΕΡΤ.)

Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων

Ψήφισμα υποστήριξης για την ΕΡΤ και την ΕΡΑ Χανίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων «γαία», τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΑ Χανίων, που αγωνίζονται στο να μην κλείσει αιφνιδιαστικά από την Ελληνική Κυβέρνηση η ΕΡΤ και επομένως η ΕΡΑ Χανίων. Γνωρίζοντας πολύ καλά και από πρώτο χέρι, τη ποιότητα ενημέρωσης που παρέχει και  τη κοινωνική προσφορά της ΕΡΑ Χανίων στη τοπική κοινωνία..
Το ΔΣ του Συνεταιρισμού.

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Παράδεισος.
Πρωί-πρωί.
Με τη δροσούλα.
Ευχαριστιέσαι.
Να αναπνέεις βαθιά.
Να γεμίζεις τα πνευμόνια σου.
Με μυρωδιές.
Των ξερών, νοτισμένων από την υγρασία, χόρτων.
Του θυμαριού.
Του ανθισμένου θυμαριού.
Και να ακούς.
Από μακριά.
Εκτός από τα πουλιά.
Το θόρυβο.
Το βόμβο.
Που κάνουν οι μέλισσες.


Τα εκατομμύρια μέλισσες.
Που πετούν.
Από λουλούδι σε λουλούδι…

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Μέχρι το κόκαλο...Καλό Σαββατοκύριακο.

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Οι γλάστρες να είναι καλά…Η οικολογία στολίζει περίτεχνα.
Τα προεκλογικά τους φυλλάδια.
Με μεγάλες.
Ωραίες φωτογραφίες.
Ποικίλης συναφούς θεματολογίας.
Συνοδεία τυποποιημένων προτάσεων.
Λόγων.
Κούφιων. 

 Ποτέ.
Δεν ασχολήθηκαν  σοβαρά.
Με το περιβάλλον.
Επί της ουσίας καμία κουβέντα.
Καμία πρωτοβουλία.
Πλήρης απραξία.
Αφασία.


Μόνο κάτι τέτοιες ημέρες.
Επετειακές.
Το θυμούνται.
Με γιορτές.
Γιορτούλες.
Πανηγύρια.
Δεκάρικους.
Στολίζονται σα λατέρνες.
Και βγαίνουν.
Να φανούν.
Στις πολυάριθμες εκδηλώσεις.


Επιβράβευσης.
Παιδιών.
Που τα έχουν βάλει να μαζέψουν σκουπίδια.
Εθελοντικά.
Ή.
"Πράσινων" μπαλκονιών.Άλλα περιθώρια.
Δεν υπάρχουν.
Ο λογαριασμός έρχεται.
Με τον αφανισμό.
Της βιοποικιλότητας.
Τη μόλυνση.
Του αέρα που αναπνέομε.
Του νερού που πίνουμε.
Του χώματος που μας θρέφει….