Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Τι θέλει να πεί ο .... ποιητής;


Που
είναι
η
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
των Χανίων
και
τα προϊόντα της
σήμερα;

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Τι είναι η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
…με λόγια απλά, κατανοητά από όλους. Τα «απαγορεύεται», είναι πολλά. Οι προδιαγραφές που ορίζει ο Κανονισμός 1804/99 είναι αυστηρές & δύσκολες, σε σύγκριση με αυτά τα οποία ισχύουν στις σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εκτατικής παραγωγής. Μη ξεχνάμε όμως, ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται»!


Σκοπός της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι η δημιουργία & η διατήρηση του αυτονόητου, δηλαδή η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ εδάφους – φυτού – ζώων – εδάφους – ανθρώπου. Ο τρόπος εκτροφής των ζώων, στοχεύει, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθαρότητας του περιβάλλοντος, καλή υγεία & σωστή διαβίωση των ζώων, λογική παραγωγή με λίγες εισροές, ποιότητα των ζωικών προϊόντων.
Από τον Κανονισμό καλύπτονται τα παρακάτω είδη ζώων: Βοοειδή, γουρούνια, αιγοπρόβατα, πουλερικά & ιπποειδή.
Η αρχή γίνεται από τη μεταβατική περίοδο ή περίοδο μετατροπής. Όταν μία κτηνοτροφική μονάδα μετατρέπεται σε βιολογική, ολόκληρη η έκταση της που χρησιμοποιείται, μαζί με τους χώρους, ακολουθεί τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Για κάθε είδος ζώου έχουν καθοριστεί, συγκεκριμένοι χρόνοι μετατροπής.
- Για τα κοτόπουλα κρεοπαραγωγής η ελάχιστη περίοδος εκτροφής είναι 10 εβδομάδες & 6 για τα κοτόπουλα αυγοπαραγωγής.
- Για τα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής, η ελάχιστη περίοδος είναι 3 μήνες & 6 μήνες για το κρέας.
- Για τα βοοειδή, η ελάχιστη περίοδος παραγωγής γάλακτος είναι 3 μήνες & κρέατος 12 μήνες.
Δεδομένο είναι, ότι προτιμούνται οι αυτόχθονες φυλές, που είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Εκμεταλλεύονται τη τοπική βλάστηση & δεν αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα υγείας. Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές & καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους να έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας. Κατά τη μετατροπή της μονάδας σε βιολογική δίνεται η δυνατότητα να μετατραπούν & τα ζώα που προϋπήρχαν , για αυτό έχει προβλεφθεί & η μεταβατική περίοδος. Επίσης, συμβατικά εκτρεφόμενα ζώα μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα βιολογικής εκτροφής που δημιουργείται για πρώτη φορά, αν δεν μπορεί να βρεθεί ο επαρκής αριθμός ζώων που έχουν εκτραφεί σύμφωνα με το βιολογικό τρόπο & εφόσον πληρούν κάποιες προδιαγραφές ηλικίας ή βάρους. Επιτρέπεται επίσης & η εισαγωγή αρσενικών ζώων που προορίζονται για αναπαραγωγή.
Στη διατροφή των ζώων δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Μην ξεχνάμε τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα που δημιουργήθηκαν από την αφύσικη διατροφή των ζώων. Η διατροφή των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία στοχεύει στη ποιότητα των ζωικών προϊόντων & όχι στη μεγιστοποίηση της παραγωγής. Τα ζώα πρέπει να τρέφονται με ζωοτροφές βιολογικής καλλιέργειας, οι οποίες θα πρέπει να παράγονται, στην ίδια κτηνοτροφική μονάδα. Με τις σημερινές συνθήκες, είναι πιθανόν οι κτηνοτρόφοι να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Έτσι τους δύνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν & ένα ποσοστό βιολογικών τροφών από το εμπόριο ή άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Η διατροφή των νεαρών θηλαστικών βασίζεται στο μητρικό γάλα. Απαγορεύονται τα ιχθυάλευρα, κρεατάλευρα, οτιδήποτε προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ή παράγωγα τους, φυράματα, γάλα με αντιβιοτικά & λίπη ή λάδια για πρώιμη ωρίμανση.
Κάθε μονάδα βιολογικής εκτροφής οφείλει να σέβεται τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων. Έχει αποδειχθεί ότι η κάθε μορφής αντιμετώπιση των ζώων από τους κτηνοτρόφους, έχει καθοριστικό ρόλο στη ποιότητα των προϊόντων που παράγονται. Τα μηρυκαστικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπια & οι κότες με τα γουρούνια σε προαύλια, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Πρέπει να υπάρχει ένα στρώμα από φυσικό υλικό , πχ. άχυρο ή πριονίδι, τουλάχιστον στις φωλιές & πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό.
Απαγορεύεται:
-Το μόνιμο δέσιμο & το μόνιμο κλείσιμο των ζώων σε στάβλους.
- Τα κλουβιά σε κότες αυγοπαραγωγής & τα ατομικά κλουβιά στα θηλαστικά.
- Το κόψιμο των κεράτων, των δοντιών, των ουρών, των ραμφών & οι ευνουχισμοί.
- Ο 24ωρος τεχνητός φωτισμός.
- Η χρήση ηλεκτρικής διέγερσης & ηρεμιστικών πριν & κατά τη μεταφορά των ζώων.
- η εμβρυομεταφορά & κλωνοποίηση.
Για τα πουλερικά δίνεται κατώτατη ηλικία σφαγής , για να αποφευχθεί η υπερβολική πάχυνση. Η ηλικία αυτή καθορίζεται στις 81 ημέρες.
Ο έλεγχος των ασθενειών στη βιολογική κτηνοτροφία βασίζεται προληπτικά, στην επιλογή της κατάλληλης φυλής, σωστή μέθοδο εκτροφής, χρήση καλής ποιότητας ζωοτροφών, κατάλληλη πυκνότητα των ζώων & στις μονάδες εκτροφής. Αν παρόλα αυτά τα προληπτικά μέτρα κάποιο ζώο αρρωστήσει ή τραυματιστεί, τότε πρέπει να αντιμετωπισθεί η κατάσταση άμεσα & αν θεωρηθεί αναγκαίο, το ζώο να απομονωθεί σε κατάλληλους χώρους. Τα κτηνοτροφικά θεραπευτικά σκευάσματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, είναι εκχυλίσματα φυτών, αποστάγματα, ομοιοπαθητικά προϊόντα & ιχνοστοιχεία. Η χρήση ορμονών για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύονται όπως επίσης & η χρήση των αντιβιοτικών για προληπτικούς λόγους. Τα αντιβιοτικά επιτρέπονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Όταν ένα ζώο ή ομάδα ζώων υποβάλλονται σε περισσότερες των 3 θεραπευτικών αγωγών με αντιβιοτικά, μέσα σε ένα χρόνο, τότε τα συγκεκριμένα ζώα & τα προϊόντα τους δεν επιτρέπεται να πωληθούν ως βιολογικά. Οι υποχρεωτικοί από τη νομοθεσία εμβολιασμοί & αποπαρασιτώσεις γίνονται κανονικά.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι & η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων της. Η κοπριά είναι πολύτιμη πηγή αζώτου & οργανικής ουσίας. Γι αυτό δεν πρέπει να σχηματίζει «βουναλάκια» δίπλα σε στάβλους, ώστε να αποτελεί πηγή μόλυνσης. Πρέπει να σκορπίζεται στα χωράφια & μάλιστα την κατάλληλη εποχή του έτους. Όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συστατικά της από τα φυτά & για να μη μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές που προσδιορίζουν σε πόσα στρέμματα διασκορπίζεται η κοπριά για κάθε είδος ζώου. Για τα κοτόπουλα, η ποσότητα της κοπριάς που επιτρέπεται για 10 στρέμματα κάθε χρονιά, αντιστοιχεί σε 580 κοτόπουλα κρέατος & σε 230 αυγοπαραγωγής. Για τα αιγοπρόβατα, στα 10 στρέμματα κάθε χρόνο, αντιστοιχεί η κοπριά 13,3 ζώων. Η κοπριά που ξεπερισεύει, πρέπει να τοποθετείται σε επαρκείς & ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Αν παραμείνει πάνω από ένα έτος αποθηκευμένη & χωνεμένη, χάνει πολλές από τις ευεργετικές της ιδιότητες. Καλό θα είναι, όση δεν χρησιμοποιείται ή δεν μπορεί να αποθηκευτεί, να μοιράζεται ή να πωλείται.
Οι περιοχές που έχουν καεί, έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα δάσωσης ή μακροχρόνιας παύσης εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων, δεν μπορούν να παράγουν βιολογικά ζωικά προϊόντα.
Ο έλεγχος & η πιστοποίηση αποτελούν βασικούς παράγοντες της διαδικασίας μετατροπής μιας μονάδας από συμβατική σε βιολογική. Καθορίζονται από τον Κανονισμό & είναι διαρκής. Περιλαμβάνουν όλη τη παραγωγική διαδικασία, από τις ζωοτροφές & τα βοσκοτόπια μέχρι τα σφαγεία, τη μεταποίηση των ζωικών προϊόντων & τη τυποποίηση. Πραγματοποιούνται από τους Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, οι οποίοι εποπτεύονται από τον ΟΠΕΓΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Είναι βασικό, πως οτιδήποτε χρησιμοποιείται από μια μονάδα & οποιοδήποτε προϊόν κυκλοφορεί στο εμπόριο & φέρει το χαρακτηρισμό βιολογικό, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό.
Η δυνατότητα Πιστοποίησης Βιολογικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων, μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη συγκεκριμένων προβληματικών περιοχών, κυρίως ορεινών. Οι προοπτικές υπάρχουν: το κλίμα, οι φυσικοί πόροι γενικά, οι παραδοσιακές τεχνικές & οι γεωργικές εκτάσεις. Η προσπάθεια που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2000, είχε την υποστήριξη κάποιων μεμονωμένων τολμηρών κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στην έγκυρη & έγκαιρη ενημέρωση. Δυστυχώς δεν είχαν την ανάλογη υποστήριξη που θα έπρεπε. Αιτία, η έλλειψη μιας συγκεκριμένης & ξεκάθαρης πολιτικής, ενός συγκεκριμένου σχεδίου & προγράμματος δράσης, οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες & η αρνητική προκατάληψη.

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Δεν έχω ...λόγια!

Τι τους κάνεις Πατέρα τους;

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Θεός αν είναι....

(τη φωτογραφία τη "ψάρεψα" από το γκού-γκλλ, μά πρέπει να είναι του Ναπολέοντα από τις "σφήνες" του)
Πριν από έξι χρόνια ακριβώς, κατά τη διάρκεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, ένας εκ των φορέων εκπροσώπησης μιας μικρής «ειδικής» μερίδας παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, πετώντας στα σύννεφα, είχε προτείνει, τη δημιουργία, λειτουργία, πιστοποίηση κλπ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε, ενός σφαγείου & τεμαχιστηρίου, σε κάθε επαρχία του Ν. Χανίων. Συμπεριλαμβανομένης και της Πιστοποίησης για τη σφαγή και το τεμαχισμό ζώων βιολογική κτηνοτροφίας.
Στα συμπεράσματα – πορίσματα του Συνεδρίου υπήρχε η εξής μία «προσγειωμένη» πρόταση: Στα Δημοτικά Σφαγεία Χανίων, να τοποθετηθεί τεμαχιστήριο!
Ο Δήμαρχος Χανίων, όμως ήταν σαφέστατος, στη τελετή λήξης του Συνεδρίου. Δήλωσε ότι «ο Δήμος Χανίων είναι αστικός Δήμος & ως εκ τούτου το τεμαχιστήριο να τοποθετηθεί σε άλλο σφαγείο». Ξεχνώντας ότι τα Χανιά, ως αστικός Δήμος, καταναλώνει τη μερίδα του λέοντος.
Το φθινόπωρο του 2006, υπήρξαν φήμες, ότι τα Δημοτικά σφαγεία των Χανίων θα πωληθούν, σε ιδιώτες.
Αυτοί που θα αποκτούσαν το … κελεπούρι, μεμονωμένοι ιδιώτες ή συγκεκριμένες επαγγελματικές συντεχνίες, δεν φάνηκαν.
Προσπερνώ άναυδος, , τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που δόθηκαν γι’ αυτά τα «σύγχρονα» σφαγεία & αναρωτιέμαι…
Πως είναι δυνατόν να πάνε τόσες μελέτες επί μελετών, τόσα εγκαίνια, τόσες πόζες, τέτοια ευφάνταστα αγωνιστικά σκέρτσα & νάζια μπροστά στις κάμερες, χαμένα;
Για να ξανακάνουμε πάλι μία από τα ίδια, σε ένα «κτηνοτροφικό» Δήμο;
Και αυτός ο Δήμος, θα είναι του «Καποδίστρια Βού» ή του «Καλλικράτη Α΄»;
Έχει σημασία. Μεγάλη.
Όπως η χάρη τους…..
(Ναί! Θυμάμαι τι έφαγα χθές. Λίαν παραδόξως....)


Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ε γεια μόλα, ε γεια λέσα….

Σε όσους ασχολούμαστε, εντός εκτός και επί τα αυτά, με τα αγροτικά, είναι γνωστό ότι ο ΕΛΓΑ είναι υπερχρεωμένος. Του λείπουν περίπου 3,5 δις Ευρώ. Μόνο. Εξ αιτίας του ότι, τα τελευταία 5 χρόνια χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο όχι μόνο αποζημιώσεων αλλά και εθνικών ενισχύσεων. Τα γνωστά «πακέτα».

Τώρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, εξαγγέλλουν την «αναμόρφωση» του. Σύμφωνα με τα πολύ ψιλά γράμματα των Αθηναϊκών οικονομικών εφημερίδων. Η οποία «αναμόρφωση» θα περιλαμβάνει αύξηση των εισφορών από τις παρακρατήσεις των εισπράξεων που προέρχονται από τη πώληση των αγροτικών προϊόντων. Από το 3% που είναι σήμερα θα πάνε στο 5% ή 6% ή 7%. Ανάλογα με τις αντιδράσεις. Ταυτόχρονα σκέπτονται να αυξήσουν και τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ κατά 70 Ευρώ το μήνα!


Αυτό σημαίνει, ότι τα χρήματα που πήραμε, όσοι αγρότες τα πήραμε, αν τα πήραμε, αλλά και εκείνοι που δεν τα πήραμε θα τα επιστρέψουμε στο πολλαπλάσιο. Και η αύξηση επιστροφής χρημάτων από 7% στο 11% του ΦΠΑ δεν θα φτάσει να καλύψει τη διαφορά. Είτε το θέλουμε, είτε όχι.
Λυπάμαι που το Τριώδιο έκλεισε και οι αποκριές τελείωσαν. Για να ντυθούμε αγωνιστές και να ξεχυθούμε στους δρόμους. Κυνηγώντας το δάκο! Με νεροπίστολα…Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Και του χρόνου...

(http://www.youtube.com/watch?v=HqKhMWc7M1A)

...φυσικά!

Έτσι για να μη ξεχνιόμαστε

Πετάξαμε-πετάξαμε....

(http://www.youtube.com/watch?v=R0Plk6fcetM)

....στα σύννεφα।

Η προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα της χρόνιας Σαρακοστής,

από αύριο.

(http://www.youtube.com/watch?v=x_809EZ6bIA)

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Και του χρόνου!

Καλά να περάσουμε!

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ο κιμάς κό-πτε-ται παρουσία του πελάτου.

Πριν από λίγες ημέρες, ήμουν «καλεσμένος» σε μία ενημερωτική καθημερινή απογευματινή εκπομπή, τοπικού τηλεοπτικού σταθμού.
Θέμα της εκπομπής «αγρότες πέρα από τα μπλόκα». Ως θέμα μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Επειδή έχουμε απόκριες, είπα να ντυθώ «μαϊντανός» και να πάω. Αφού με καλέσανε. Δεν μου καλοπήγε αυτή η αμφίεση, γιατί φέτος είχα σκοπό να ντυθώ «φίδι φαλακρό». Όχι κολοβό. Φα-λα-κρό!
Η εκπομπή, από ένα σημείο και μετά, κόλλησε. Στο βούρκο του παρελθόντος. Με ευθύνη της παρουσιάστριας. Ειπώθηκαν ελάχιστα πράγματα για το μέλλον. Όμως, τόσα χρόνια στο παραθυράτο κουρμπέτι, έχω πάθει και μάθει. Παρά τις εκτός τόπου και χρόνου, κοινώς ξεκούδουνες, πλην όμως βαθυστόχαστες ερωτήσεις βρίσκω τον τρόπο, με λίγα και απλά λόγια, να περνώ αυτά που θέλω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μια τηλεθεάτρια τηλεφώνησε και ζήτησε να πούμε για τη πρόσφατη μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αγυιά.
Αυτά που είπα ήταν:
Πριν από ένα μήνα περίπου ζήσαμε άναυδοι ένα σύγχρονο έπος. Το οποίο ονόμασα «Δημόσιο-υπαλληλιάδα». Με κόνσεπτ τη μετεγκατάσταση από τη Σφακίων στην Αγυιά. Παίχθηκε ένα παιχνίδι, σύγχρονης παραλλαγής, του παραδοσιακού «γκαίο-βαγκαίο». «Θα πάτε, δεν θα πάμε. Θα πάτε, δεν θα πάμε».
Μέσα σε όλα αυτά που έγιναν, ειπώθηκαν και γράφτηκαν, χάσαμε το ζητούμενο. Που ήταν και εξακολουθεί να είναι το πώς, με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθεί, έστω και γραφειοκρατικά, ο σύγχρονος αγρότης. Και όχι το πού.
Τι σημασία έχει αν οι τοίχοι του νέου κτιρίου είναι ροζ ή φούξια και αν αυτό το χρώμα, δένει σε ιδανικό «φένγκ σούϊ», με τις εναπομείνασες βρούβες στους εγκαταλειμμένους πορτοκαλεώνες της περιοχής.
Σημασία έχει να λειτουργεί σωστά η συγκεκριμένη υπηρεσία. Και δεν λειτουργεί σωστά. Για ένα επιπλέον λόγο. Τα τηλέφωνα τους ακόμα, δεν λειτουργούν. Επομένως δεν έχουν και σύνδεση με το ίντερνετ.
Σύμφωνα με το κανονισμό της Ε.Ε. 834/2007, στους βιοκαλλιεργητές κηπευτικών, επιτρέπεται η χρήση μόνο πιστοποιημένων βιολογικών σπόρων. Αν κάποιος βιοκαλλιεργητής θέλει να χρησιμοποιήσει ιδιοπαραγόμενους σπόρους από ντόπιες ποικιλίες λαχανικών, πρέπει να του εκδοθεί μία άδεια παρέκκλισης. Πρέπει να πάει στην Αγυιά και από εκεί, μέσω διαδικτίου, να του εκδοθεί αυτή η άδεια από τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου. Αυτό πρέπει να γίνει ένα μήνα, πριν αρχίσει η νέα καλλιεργητική περίοδος. Οι ημερομηνίες τρέχουν από τη πρώτη του έτους, για τη πρώτη καλλιεργητική περίοδο, που αφορά την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Αν δεν υπάρξει σύνδεση ηλεκτρονική, πως θα εκδοθούν αυτές οι άδειες; Υπάρχει κίνδυνος, οι καλλιέργειες να μην πάρουν πιστοποίηση, εξ αιτίας αυτού του προβλήματος…….


Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Από Νομαρχία μεριά.
Πήραν τηλέφωνο, μετά το τέλος της εκπομπής
και δήλωσαν ότι «τους αδίκησα».
Άφησαν και αριθμό τηλεφώνου κινητού.
Για να τους τηλεφωνήσω.
Να μου πουν πόσο, μα πόσο, τους αδίκησα.
Τηλέφωνο δεν πήρα.
Ούτε πρόκειται να πάρω.
Γιατί δεν αδίκησα κανένα.
Οι ίδιοι έχουν αδικήσει, πρώτα εμάς, τους χαχόλους υπηκόους τους.
Και μετά τον εαυτό τους.

Ας τα βάλουν λοιπόν με τον εαυτό τους. Αφού πρώτα κοιταχθούν στο καθρέφτη.
Και όχι στις οθόνες των τηλεοράσεων.Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Αρπακτικά παντός καιρού.


Το τελευταίο καιρό, διαφαίνεται όλο & σαφέστερα στη Κρήτη, ότι ο καλλίτερος τρόπος για να υπάρξει εξασφάλιση της (πραγματικά ποιοτικής) τροφής, είναι να υπάρχουν τοπικά παραγόμενα προϊόντα από τους ίδιους τους ανθρώπους της περιοχής με τοπικό έλεγχο. Αυτό το είδος ξαναοργάνωσης του συστήματος διαχείρισης τροφής, που έχει ως κύριο σκοπό την αυτάρκεια, παίρνει υπόψη την ισορροπία ανθρώπων-τροφής-γης. Με αρχή, τη τοπική κουλτούρα. Και τέλος, την οικολογικά υπεύθυνη τοπική χρήση γης.
Όλο και περισσότεροι καταναλωτές, υποστηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή τη κατεύθυνση. Αυτό το έχουν αντιληφθεί έγκαιρα και αρκετοί, κυρίως μικροί επιχειρηματίες. Οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται υποστηρίζοντας τα ντόπια προϊόντα με αγνές και τίμιες προθέσεις.
Και ερωτώ, καλοπροαίρετα, ο αφελής.
Κάποιοι άλλοι, όμως, μεγάλοι;
Ο τρόπος της αξιοπρεπούς δημοσιοποίησης, του «επιχειρηματικού κύρους» & της «κοινωνικής προσφοράς», ως προς την εντοποιότητα και τη ποιότητα, στα πόσα … ντεσιμπέλ, παραμορφώνεται & γίνεται βρυχηθμός;

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Σαλαγάτε, αργά…..


Το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να (ξανά) συζητιέται αν η Κρήτη πρέπει, να μετατραπεί σε «βιολογικό παράδεισο». Οι Κρήτες αγροτοσυνδικαλιστές, στη πρώτη τους συνάντηση με τη κ. Μπατζελή, την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το είχαν εντάξει μέσα στα αιτήματα τους. Όπως τότε έτσι και τώρα προκύπτει αυθόρμητα η ερώτηση «πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό».
Χρειάζεται πολύς χρόνος και πολύ συζήτηση για να απαντηθεί.
Πάντως, ένας ρομαντικός οραματιστής, θα έλεγε: «εύκολο, αν το θέλομε, αρκεί να το πιστέψομε».
Ένας άλλος όμως οραματιστής, πιο ρεαλιστής και προσγειωμένος, θα έλεγε: «ότι με την υπάρχουσα κατάσταση, την οποία βιώνουμε όλοι, χωρίς ωραιοποιήσεις, είναι ακατόρθωτο».
Ποιος έχει δίκιο;
Μάλλον ο δεύτερος.
Οι πρώτοι που είχαμε προτείνει δημόσια, να μετατραπεί η Κρήτη σε «βιολογικό νησί», ήταν ακριβώς πριν 11 ολόκληρα χρόνια. Είχαμε δε χαρακτηριστεί με διάφορα μη κολακευτικά κοσμητικά. Πριν από έξι χρόνια ακριβώς, κατά τη διάρκεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, ως εκπρόσωπος του θεσμοθετημένου Συνδικαλιστικού Οργάνου , το «Σύνδεσμο Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων ν. Χανίων», πετώντας στα σύννεφα, είχα προτείνει, τη δημιουργία, οργάνωση & λειτουργία συντονιστικού οργάνου – συμβουλίου για τη παραγωγή βιολογικών προϊόντων, στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης), η ΤΕΔΚ, το Ινστιτούτο Υποτροπικών & Ελέας Χανίων, το ΜΑΙΧ, το ΓΕΩΤΕ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ φυσικών πόρων & ο Σύνδεσμος Παραγωγών Βιολογικών προϊόντων. Σκοπός του η δημιουργία και η υλοποίηση Νομαρχιακού Σχεδίου Δράσης για τη παραγωγή βιολογικών προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, με συγκεκριμένους άξονες δράσεων, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, χρηματοδότησης & φυσικά υποστήριξης.
Χρειάστηκε να περάσουν 6 ολόκληρα χρόνια, για να σχηματιστεί μια επιτροπή για τη βιολογική γεωργία! Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ή ποτέ δεν είναι αργά. Σε αυτή την επιτροπή ορίσθηκαν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας, της ΤΕΔΚ, του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελέας Χανίων, του ΓΕΩΤΕ, των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, του ΤΕΙ Φυσικών πόρων και των Βιοκαλλιεργητών. Δεν ξέρω γιατί οι βιοκαλλιεργητές δεν εκπροσωπούνται από το Συνδικαλιστικό τους Όργανο, μα μέσω της Ομάδας Παραγωγών «Βιολογική Κρήτη»!
Όπως και αν έχουν τα πράγματα, καλή – κακή, αυτή είναι η επιτροπή. Πότε θα ξεκινήσει να δραστηριοποιείται μου είναι επίσης άγνωστο. Αλλά και άμεσα να ξεκινήσει, τι θα προλάβει να κάνει; Ο «Καλλικράτης» έρχεται!

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ε-ΠΙ-ΤΕΛΟΥΣ!!!!!

Σήμερα, Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα τον νικητή του διαγωνισμού της ΕΕ για το λογότυπο των βιολογικών προϊόντων. Το τελευταίο δίμηνο, 130.000 άτομα περίπου ψήφισαν διαδικτυακά μεταξύ των τριών προκριθέντων για να επιλέξουν το νέο βιολογικό σύμβολο. Το σχέδιο που νίκησε είναι εκείνο του Dusan Milenkovic , φοιτητή από τη Γερμανία, ο οποίος ψηφίστηκε από το 63% του συνόλου των ψηφοφόρων για το λογότυπο που παρουσιάζει το “ευρω-φύλλο”.Από την 1 η Ιουλίου 2010 και μετά, η χρήση του βιολογικού λογότυπου της ΕΕ θα είναι υποχρεωτική για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία ανταποκρίνονται στα αναγκαία πρότυπα.
Η χρήση θα είναι προαιρετική για τα εισαγόμενα προϊόντα. Δίπλα από το σήμα της ΕΕ θα μπορούν να τοποθετούνται και άλλοι ιδιωτικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί λογότυποι.
Ο κανονισμός για τις βιολογικές καλλιέργειες θα τροποποιηθεί εντός των προσεχών εβδομάδων προκειμένου να θεσπιστεί ο νέος λογότυπος σε κάποιο από τα παραρτήματα.
“Είμαι ενθουσιασμένη που έχουμε πλέον έναν νέο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά τρόφιμα”, δήλωσε η Mariann Fischer Boel, Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, η οποία πρώτη πρότεινε την πραγματοποίηση του διαγωνισμού για την επιλογή του λογότυπου. “Το εγχείρημα αυτό ενίσχυσε το κύρος των βιολογικών τροφίμων και τώρα έχουμε έναν λογότυπο με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας μας. Πρόκειται για ένα όμορφο και κομψό σχέδιο και ανυπομονώ να αγοράσω προϊόντα που θα φέρουν τον λογότυπο αυτό-από τον προσεχή Ιούλιο.”
Ο επιλεγείς λογότυπος ήταν το αποτέλεσμα πανευρωπαϊκού διαγωνισμού στον οποίο μπορούσαν να συμμετάσχουν φοιτητές των καλών τεχνών και του σχεδίου. Τα περίπου 3.500 σχέδια λογοτύπου που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από κριτική επιτροπή διεθνούς φήμης. Οι καλύτεροι τρεις λογότυποι εκφορτώθηκαν στην ιστοσελίδα www . ec . europa . eu / organic – logo του διαγωνισμού και απετέλεσαν το αντικείμενο διαδικτυακής ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2010.
Το σχέδιο του “ευρω-φύλλου” απεικονίζει τα αστέρια της ΕΕ σε μορφή φύλλου, σε πράσινο φόντο. Πρόκειται για ένα αφοπλιστικά απλό σχέδιο που προβάλλει δύο σαφείς ιδέες : τη φύση και την Ευρώπη.
Ο νικητής και οι νικητές του δεύτερου και τρίτου βραβείου θα τιμηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίσημη τελετή απονομής βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2010। Οι τρεις νικητές θα παραλάβουν βραβεία αξίας 6.000, 3.500 και 2.500 ευρώ αντιστοίχως
ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ.....

Δύο χρόνια μετά: Μακαρία!


Σήμερα το πρωί, περιμένοντας να ξημερώσει και πίνοντας καφέ, ξεφύλλιζα μηχανικά τη Σαββατιάτικη εφημερίδα.
Το μάτι μου σκάλωσε σε μία φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραφε:
«Ένας γέροντας μου είχε συστήσει να αποφεύγω τα 3 Δέλτα:
Δικηγόρους, Δημοσιογράφους και Δεσπότες».
Τι θυμήθηκα με αυτό;
Ο αθεόφοβος;
Το προκάτοχο του.
Και για την ακρίβεια τη κηδεία του!


Παρά το γεγονός ότι σπάνια έβλεπα
και εξακολουθώ να βλέπω
τηλεόραση,
τις περισσότερες φορές επιλεκτικά,
εκείνο το μεσημέρι, λίγο μετά τη κηδεία του Μακαριστού,
την ώρα του φαγητού,
την άνοιξα.
Έτσι, για χάζεμα.
«Έπεσα» στις δηλώσεις ενός «άγιου».
Προφανώς υποψήφιου.
Για τη χηρεύουσα θέση του Αρχιεπισκόπου.
Λίγο μετά τη κηδεία.
Μέσα στο νεκροταφείο.
Δεν είχα ακούσει τι είπε.
Γιατί είχα απορροφηθεί από το θέαμα πίσω του
Παρατρεχάμενοι - κλασικό φαινόμενο της εποχής, γενικώς - ιερωμένοι γελούσαν.
Όχι απλά γελούσαν, σκασμένοι από τα γέλια ήταν!
Σαν να είχε σηκωθεί ο Μακαριστός, πριν τον σκεπάσουν & τους είχε πει ένα τελευταίο ανέκδοτο.
Από αυτά τα «γελαστερά» που συνήθιζε να λέει.
Είχα γελάσει & εγώ.
Φανταζόμενος τη σκηνή.
Αλλού τα ράσα & αλλού τα θαύματα, θα ήταν!
Άλλαξα κανάλι.
Οι μεσημεριανούδες, τα «πάνελ» & οι προσκεκλημένοι τους, ντυμένοι στα κατάμαυρα. «Λιβάνιζαν».
Την υποκρισία τους.
Μια μάλιστα, φορούσε στο κεφάλι της & ένα μπον-μπον με φτερά.
Μαύρο & αυτό!
Κουρούνα φτυστή.
Με χοντρή ροχάλα.
Μετά από αυτό, είχα κλείσει τη τηλεόραση.
Παρακαλώντας τον Ύψιστο να ρίξει, μία «τάπα» παράσιτα, στη συχνότητα που εκπέμπομαι.
Μπας & γλιτώσει.
Τουλάχιστον Αυτός.
Δεν το έχει κάνει ακόμα.
Φαίνεται περιμένει καταλληλότερη στιγμή.Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Και του χρόνου!

Τα μπλόκα τελείωσαν.
Ξανά στα χωράφια.
Στη ρουτίνα.
Του αγώνα….

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Άσπρος πάτος!
Πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσουμε, ότι οι αγώνες δικαιώθηκαν, όλως διόλου.
Πριν αναφωνήσουμε με περίσσια ανακούφιση «Νενικήκαμεν».
Άρχισαν οι χοροί.
Του Ζαλόγγου.
Σε ρυθμό & τέμπο τούμπου-τουμπουζά-τουμπουζίτσου…

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Αμ πώς!
Οι μεσάζοντες, που αγοράζουν φτηνά από τους αγρότες και πωλούν ακριβά στους καταναλωτές, δεν είναι φαντάσματα. Ούτε είναι μία έννοια αφηρημένη.Το να βγαίνεις ως «εκπρόσωπος» των αγροτών και να καταγγέλλεις με κραυγές, αορίστως συγκεκριμένες καταστάσεις ή να κλείνεις δρόμους, το μόνο που καταφέρνεις είναι να στρέψεις έναν εν δυνάμει σύμμαχο σου, εναντίον σου. Και αυτός δεν είναι άλλος από το καταναλωτή.Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα του 2006, δέχτηκα ως πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Ν. Χανίων μία καταγγελία, από συναδέλφους βιοκαλλιεργητές. Η καταγγελία αφορούσε τη τεράστια διαφορά τιμής από το προϊόν που πώλησαν σε χοντρέμπορο -τυποποιητή και στη τιμή που το είδαν να πωλείται σε σούπερ μάρκετ. Ενημέρωσα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη τους, έστειλα τη παρακάτω επιστολή προς 3 αποδέκτες. Με e-mail.Χανιά 29-12-06Υπόψη:

• κ. Ι. Παπαθανασίου, Υφυπουργού Υπουργείου Ανάπτυξης

• κ. Ι. Β. Μπενόπουλου, Γ.Γ. Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης

• κ. Ι. Οικονόμου, Γ.Γ. Καταναλωτή

Αξιότιμοι Κύριοι.

Το ΔΣ του Συνδέσμου Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Ν. Χανίων, σας εύχεται Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά & σας καταγγέλλει ότι:

Στα Χανιά, τα μανταρίνια (ποικιλίας «κλημεντήνη») βιολογικής καλλιέργειας αγοράζονται από τους βίο-παραγωγούς με 0,45 λεπτά του Ευρώ το κιλό, από την εταιρεία τυποποίησης – εμπορίας βιολογικών προϊόντων «$$$$$$$$$» (έδρα της @#$%*&^%, ελέγχεται από τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολ. Προϊόντων «*&$#@») & πωλούνται στα ράφια των super market «$$$$$$» Χανίων με 2 Ευρώ & 45 λεπτά!

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε, με έναν έλεγχο επί της ουσίας & σας ευχαριστούμε για αυτό.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία χρειαστείται.

Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου

………………Αποτέλεσμα;Άμεσο!Απάντηση δεν πήρα, αλλά στις 31-12-2006, δηλαδή παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα ίδια μανταρίνια πωλούνταν 1 Ευρώ και 17 λεπτά. Τη δε προηγούμενη ημέρα, είχαν …. Ξετιναχθεί, από «μικτά κλιμάκια», οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.Οι οποίες έψαχναν να βρουν από πού τους ήρθε……

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

καλό μήνα!