Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση........
........ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.
Αγαπητοί Συνεταίροι.
Το ΔΣ, του Συνεταιρισμού Παραγωγών Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων «γαία» καλεί τα μέλη σε τακτική ετήσια γενικά συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 32 του καταστατικού, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, ώρα 18.30 μ.μ., στα γραφεία του Συν/σμού  Δημητρακάκη 2.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2015. 2. Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ για το 2015. 3. Προϋπολογισμός έτους 2016. 4. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου. 5. Απαλλαγή ΔΣ και ΕΣ. 6. Συζήτηση και προτάσεις για την προοπτική του Συνεταιρισμού. Tο ΔΣ του Συνεταιρισμού


Για να μην (αυτο)ματιαστούμε! Επειδή πάμε ανέλπιστα πολύ καλά…….

Δεν υπάρχουν σχόλια: