Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Κάτι είναι και αυτό.

Σε μια βουνοπλαγιά.  

Μια ημέρα των ημερών  περιπατούσα.

 Όχι δεν συνάντησα μια νιά ξανθομαλλούσα. 

Που τέτοια τύχη!

Η τελευταία που συνάντησα με μήνυσε.

Επιδιώκοντας την ποινική μου δίωξη.

Αυτό που συνάντησα ήταν   ένα σπηλιαράκι.

Που είχε μετατραπεί.
 Σε δανειστική ….. εφημεριδοθήκη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: