Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

"Πριν το τέλος...

...Πως μoιάζει η σιωπή
Σαν αγάπη μεγάλη."
(Λίνα Νικολακοπούλου)

Ένα καράβι της φυγής
Ένα γλυκό καράβι

Στο όνειρο μου έρχεται


Και μπαίνει κάθε βράδυ.
(Νίκος Ζούδιαρης)Δεν υπάρχουν σχόλια: