Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ίδωμεν…Αύριο  Πέμπτη 3 Ιούλη, στις 8.30μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο, τα μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών – Πρώτα ο Άνθρωπος, αλλά και όσοι συμφωνούν με τις αρχές μας, καλούνται να συμμετέχουν στη συνέλευση της κίνησης. Σε αυτή τη συνάντηση του αποφασιστικής σημασίας οργάνου θα επικυρώσουμε το καταστατικό μας και θα εκλέξουμε τα μέλη του συντονιστικού. Επίσης, εν όψει και της ανάληψης την 1η Σεπτέμβρη του νέου δημοτικού συμβουλίου, θα οργανώσουμε τις ομάδες και τις θεματικές που θα τροφοδοτούν τη δημοτική μας ομάδα με πρωτοβουλίες και δράσεις. Ας είμαστε όλοι εκεί, γιατί από την ιδιότητα του πολίτη δεν παίρνουμε άδεια.


Ακολουθεί το προσχέδιο του Καταστατικού.

Προοίμιο :

Η Δημοτική Κίνηση Χανίων «Πρωτοβουλία Πολιτών για το Δήμο Χανίων, πρώτα ο Άνθρωπος» γεννήθηκε σαν πρωτοβουλιακό κίνημα από πολίτες των Χανίων, γυναίκες και άντρες, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και φιλοδοξεί με ανοιχτό, ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο να εκφράζει τώρα και στο μέλλον όλους όσους επιδιώκουν την αδιαμεσολάβητα οργανωμένη έκφραση των αναγκών της Χανιώτικης κοινωνίας . Να υπηρετεί αγωνιστικά τη σταθερή επιδίωξη για Δημοτικές Αρχές με προοδευτικό πρόσημο, φιλικές στον πολίτη και το περιβάλλον, μακριά από διαπλοκή και ευνοιοκρατία . Η Κίνηση τοποθετείται όχι απλώς υπέρ αλλά μέσα και μπροστά στους αγώνες για μια καινούργια δίκαιη κοινωνία, για μια ανεξάρτητη, δημοκρατική, ειρηνική Πατρίδα.

Η Δημοτική κίνηση απευθύνεται σε όλους τους ανήσυχους Χανιώτες και Χανιώτισσες. Ιδιαίτερα σ΄ εκείνους που είναι αντίθετοι και πολεμούν το νεοφιλελευθερισμό, τα μνημόνια και τις εφαρμοστικές πολιτικές τους. Που αντιπαλεύουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές κάθε μορφής ρατσισμού και κάθε διάκρισης, κοινωνικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή άλλης. Που διεκδικούν από την πολιτεία κοινωνικές δομές και δημόσιο χώρο και που παράλληλα δημιουργούν νέες μορφές δημοκρατικής οργάνωση της κοινωνίας. Απευθύνεται ξεχωριστά στους Νέους και τις Νέες της Πόλης μας, που δεν συμβιβάζονται με το ζοφερό, μίζερο κλίμα που μας περιβάλλει.

Επιδιώκομε να είμαστε οι Ενεργοί Πολίτες που μάχονται, διεκδικούν , προτείνουν, συμβάλλουν σε λύσεις μικρές και μεγάλες. Δεν εκχωρούμε κανένα δικαίωμά μας σε καμιά δομή χωρίς έλεγχο και κριτική. Αντιλαμβανόμαστε τα δημόσια αξιώματα και τις θέσεις στις δημόσιες δομές και τα κάθε είδους δημοτικά όργανα σαν θέσεις ευθύνης και μάχης. Η «Πρωτοβουλία Πολιτών» έχει κεντρικό άξονα δράσης της την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Πόλης και της Κοινωνίας στα πλαίσια του Δήμου Χανίων.

Παλεύουμε για την ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της. Για την προστασία της περιουσίας της και των επιχειρήσεών της και την διαφύλαξη και διεκδίκηση των πόρων της. Να σχηματοποιήσουμε ένα όραμα , μία στρατηγική για το μέλλον του Δήμου και των πολιτών του. Για ένα Δήμο που θα λειτουργεί με διαφάνεια και κοινωνικό πρόσωπο . Με την επεξεργασία θέσεων για όλα τα προβλήματα του Δήμου μέσα από την συνεχή επαφή και επικοινωνία με τους συμπολίτες μας , τους επιστημονικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους , τα κινήματα και δράσεις της πόλης, για την συνδιαμόρφωση τους και την προώθηση των λύσεων τους .

Αντιπαλεύομε τη διαπλοκή, το ρουσφέτι, την εκμετάλλευση της ανάγκης για δουλειά. Είμαστε αδιαπραγμάτευτα εχθροί του φασισμού. Αντιπαλεύομε την προπαγάνδα και την πρακτική των οργανώσεών του σε κάθε επίπεδο. Αναζητούμε την ισότιμη συνεργασία με άλλες κινήσεις δημοτικές ή μη που έχουν κοινά πλαίσια δράσης καθώς και με κάθε ανήσυχο και προβληματιζόμενο δημότη. Αναζητούμε νέες μορφές δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας μέσα από το διάλογο, τον κοινό προβληματισμό, την ανάλυση των εμπειριών, την επιστημονική προσέγγιση.


Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας:

Η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση , η διαφάνεια, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός η αξιοκρατία, ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη, η συμμετοχή και η συνέπεια των μελών αποτελούν τις βασικές αρχές της εσωτερικής λειτουργίας της Κίνησης . Η αιρετότητα των εκπροσώπων της Κίνησης σε κάθε επίπεδο και η υποχρέωση όσων την εκπροσωπούν στο δημόσιο χώρο για συνεργασία με τα μέλη και για λογοδοσία των πεπραγμένων τους είναι επίσης βασική αρχή λειτουργίας της Κίνησης. Οι εκπρόσωποι υπόκεινται στον έλεγχο και την κριτική των μελών. Αρχές όπως η περιοδικότητα στην εκπροσώπηση και η ανακλητότητα, όπου αυτή είναι θεσμικά δυνατή, βρίσκονται επίσης μέσα στο πλαίσιο των αρχών λειτουργίας της Κίνησης

Μέλη

Μέλη της κίνησης μπορεί να είναι κάθε κάτοικος του Δήμου Χανίων, ηλικίας 16 ετών και άνω, ανεξάρτητα εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του δημότη/εκλογέα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρησκεία, μητρικής γλώσσας , αρκεί να συμφωνεί με το ιδρυτικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τα προγράμματα και τις αρχές λειτουργίας της κίνησης, να πιστεύει στη συλλογική οργάνωση και δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή και παρέμβαση των πολιτών στα θέματα της καθημερινότητάς τους.

Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης είναι ισότιμα, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, γράφονται με απλή αίτηση προς το Συντονιστικό Όργανο αυτοπροσώπως, δίνοντας στοιχεία επικοινωνίας.
Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Δημοτική Κίνηση. Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια ή δραστηριοποίηση υπέρ άλλης Παράταξης από αυτήν που υποστηρίζει η Δημοτική Κίνηση, σημαίνει απώλεια της ιδιότητας του μέλους της.
Δικαίωμα και υποχρέωση των μελών της Δημοτικής Κίνησης είναι να συμμετέχουν όχι μόνο στην εσωτερική λειτουργία της αλλά και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Η ιδιότητα μέλους της κίνησης παύει λόγω παραίτησης, διαγραφής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις του κανονισμού.
Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν εάν: α. Ενεργούν εναντίον των διακηρύξεων, των αρχών λειτουργίας και των προγραμμάτων της δημοτικής κίνησης. Εμποδίζουν, με οποιοδήποτε τρόπο, την εκπλήρωση των σκοπών της κίνησης ή ενεργούν αντίθετα με αυτούς.
Συμμετέχουν ή συνεργάζονται, παρά την αντίθετη απόφαση της συνέλευσης των μελών ή ερήμην της συνέλευσης και των οργάνων της κίνησης, σε άλλη δημοτική κίνηση, παράταξη ή συνδυασμό.
Απέχουν αδικαιολόγητα από την δραστηριότητα της κίνησης και των οργάνων στα οποία συμμετέχουν εκφράζοντας έτσι αδιαφορία και την απαξίωση στους επιδιωκόμενους κοινούς σκοπούς.
Η απόφαση διαγραφής ενός μέλους λαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της που όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερα του μισού του συνολικού αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών της Κίνησης.

Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των μελών της δημοτικής κίνησης είναι το ανώτερο όργανό της. Από τη Γενική Συνέλευση αποφασίζονται οι θέσεις, οι διακηρύξεις και τα προγράμματα της κίνησης και του Συνδυασμού της, η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, καθώς και η επιμέρους τακτικές σε συγκεκριμένα θέματα. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Δημοτικής Κίνησης. Ελέγχει και εγκρίνει τις αποφάσεις και τις πράξεις του Συντονιστικού οργάνου και της Δημοτικής Ομάδας. Εκλέγει τους εκπροσώπους της κίνησης για όλες τις θέσεις ανάμεσα στους υποψηφίους για τα Δημοτικά που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.
Ειδικά για τις εκλογές, η Γ.Σ. αποφασίζει υποχρεωτικά για ενδεχόμενη συνεργασία και για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, εκλέγοντας τον επικεφαλής- υποψήφιο Δήμαρχο ανάμεσα στους ενδιαφερομένους υποψηφίους.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τη διαδικασία που θα τηρηθεί και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά της.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με συγκεκριμένη θεματολογία , τακτικά τουλάχιστον τρείς φορές το χρόνο ή έκτακτα με απόφαση του Συντονιστικού οργάνου της Κίνησης καθώς και αν το ζητήσουν το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της με αίτησή τους προς το Συντονιστικό Όργανο στην οποία θα ορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν το Συντονιστικό όργανο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν το δικαίωμα σύγκλησης της.
Συγκαλείται από το Συντονιστικό όργανο της Κίνησης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίησή της. Για έκτακτα και σοβαρά δημοτικά, πολιτικά, κοινωνικά και λειτουργικά θέματα μπορεί να πραγματοποιηθεί Γ.Σ. με απόφαση του Συντονιστικού χωρίς χρονικό προαπαιτούμενο.
Για να είναι έγκυρη η Γ.Σ. στην πρώτη της σύγκλιση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% +1 οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας ,η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει είναι παρόντα το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ

Ο υποψήφιος δήμαρχος που στηρίζει η κίνηση εκλέγεται
το κατά δυνατόν νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο διενέργειας των δημοτικών εκλογών από την Γ.Σ. της παράταξης Η εκλογή του γίνεται πάντοτε με πλειοψηφικό τρόπο από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εγγραφεί 1 μήνα πριν την ημερομηνία της εκλογής. Η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει διαφορετικό τρόπο εκλογής αρκεί να μην αλλάζει η προϋπόθεση να εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την πλειοψηφία ανάμεσα στους υποψηφίους.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος εκπροσωπεί την κίνηση δημόσια μέσα και έξω απ’ το Δ.Σ. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις δημόσιες εμφανίσεις.
Ανακαλείται ή καθαιρείται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται
πάντοτε με πλειοψηφικό τρόπο ( ή με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία -πχ από το 65% των παρόντων μελών ) και δεν έχει δικαίωμα να οριστεί ως υποψήφιος Δήμαρχος για τρίτη φορά. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, Συντονιστή- Γραμματέα και υποψήφιου Δημάρχου ή για την διαγραφή ή καθαίρεση μελών είναι μυστικές.
Η κίνηση μπορεί να προβαίνει σε εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων.
Το Συντονιστικό όργανο
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Συντονιστικό όργανο κάθε 30 μήνες, ο αριθμός μελών του οποίου καθορίζεται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, από την ίδια τη Γενική Συνέλευση. Το εκλογικό σύστημα είναι αυτό της απλής αναλογικής και η σταυροδοσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% των εκλόγιμων θέσεων. Στο συντονιστικό συμμετέχουν αυτοδίκαια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι τοπικοί σύμβουλοι.
Το Συντονιστικό είναι όργανο διαβούλευσης και συντονισμού. Έχει την ευθύνη λειτουργίας και έκφρασης της κίνησης, την προβολή των θέσεών της, την διοργάνωση εκδηλώσεων τη σύγκλιση της Γ.Σ. και τη διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών της. Εκλέγει Συντονιστή – Γραμματέα, ο οποίος δεν μπορεί να έχει την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου ή του επικεφαλής του Συνδυασμού και ο οποίος την εκπροσωπεί δημόσια. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Συντονιστή – Γραμματέα, οποίος έχει και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του και έκτακτα όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών της. Στη περίπτωση αυτή ο Συντονιστής – Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση παράλειψή του, τότε καλούν το Συντονιστικό σε συνεδρίαση τα μέλη που υπογράφουν την σχετική αίτηση.
Οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές.
Βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους της Δ.Ε. πάνω από 3 μήνες θεωρείται παραίτηση απ’ την θέση αυτή. Το Συντονιστικό κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη του.
Η Δημοτική Ομάδα.
Δημιουργείται Δημοτική Ομάδα στην οποία συμμετέχουν ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης, όλοι οι Δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι, οι εκπρόσωποι της κίνησης στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και τα μέλη του Συντονιστικού .
Έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία των θέσεων της παράταξης στα δημοτικά συμβούλια και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τη στελέχωση των νομικών προσώπων με εκπροσώπους της, την δημιουργία και στελέχωση θεματικών επιτροπών για ενημέρωση της και την λήψη αποφάσεων. Κάθε μέλος της αναλαμβάνει έναν τομέα δράσης (π.χ. παιδεία, πολιτισμός, νεολαία, κοινωνική πολιτική, συνοικιακές επιτροπές, εκδηλώσεις κλπ) με στόχο την αποτελεσματικότερη και συλλογικότερη λειτουργία.
Εκπροσωπείται δημόσια από τον εκάστοτε υποψήφιο ή εκλεγμένο Δήμαρχο, ή τον αναπληρωτή του που θα ορίσει αυτή , ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ταχτική και ομαλή λειτουργία της.
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι υποχρεώνονται να λειτουργούν πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των αρχών της Κίνησης , πάντοτε ομαδικά και συντονισμένα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια συνεννόησης από τα πριν και η διαμόρφωση κοινών θέσεων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος έχουν δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα μέχρι δύο συνεχείς θητείες. Δυνατότητα διαφοροποίησης παρέχεται σε θέματα που δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, θέματα που άπτονται συνειδησιακών και προσωπικών ζητημάτων, υπό την προϋπόθεση να μην κινούνται έξω από το πλαίσιο των αρχών λειτουργίας της Κίνησης.
Οικονομικοί Πόροι
Οι οικονομικοί πόροι της παράταξης προέρχονται  από :
  1. Τις συνδρομές των μελών που καθορίζονται ετησίως στο ποσό των 20 ευρώ και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Τις εκδηλώσεις της παράταξης
  3. Τις εκδόσεις
  4.  Τις ενισχύσεις προσώπων φορέων ή κομμάτων που δεν μπορεί να υπερβαίνουν στην πρώτη περίπτωση τα 3.000 Ευρώ το χρόνο και στην δεύτερη περίπτωση τις 6.000 Ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε 4 χρόνια με απόφαση της Γ.Σ.
  5. Τις αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων ή εκπροσώπων της κίνησης στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων που διατίθενται ολικά ή μερικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους σκοπούς της κίνησης .
Το Συντονιστικό Όργανο ενημερώνει κάθε χρόνο την Γενική Συνέλευση για τον οικονομικό απολογισμό και δημοσιεύει κάθε χρόνο ανάλυση εσόδων-εξόδων σε έντυπο της Κίνησης ή και στον τοπικό τύπο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο Κανονισμός Λειτουργίας προτείνεται με σκοπό να διευκολύνει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα στη δράση. Ο Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, τις συνεργασίες της δημοτικής κίνησης, κλπ, με Γ.Σ. της οποίας το θέμα έχει κοινοποιηθεί, καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τη σύγκλισή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: