Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Φέξε μου και γλίστρησα…Η νέα Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου, συνήλθε σε σώμα στις 7 του μήνα. Αυτουνού. Η Ελληνική συμμετοχή είναι υποβαθμισμένη. Συμμετέχουν σε αυτή, ως αναπληρωματικοί ο Μανώλης Γλέζος και Μανώλης Κεφαλογιάννης. 


Η διαχρονικότητα.
Αυτού που πάντα έλεγα.
Για την Ελληνική παρουσία επί των αγροτικών.
Εις τας Ευρώπας
Ότι γλάστρες πάμε, φυτά γυρνάμε, συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: