Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

"Πράσινα άλογα".Από το σημερινά «Χανιώτικα Νέα»

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΔΗΚ - ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πρωτοβουλία υποστήριξης της Ελαιοκομίας


Αναγκαία χαρακτηρίζει το Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμβολή των Δημων στην προώθηση των θεμάτων της ελαιοκομίας και την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών Δημοτών τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή  θεωρείται ότι θα συμβάλει σημαντικά η δραστηριοποίηση και αξιοποίηση των Υπευθύνων Ελαιοκομίας των Δήμων  - Συνεργατών του ΣΕΔΗΚ που ήδη έχουν οριστεί με αποφάσεις των Δήμων οι οποίες λήφθηκαν μετά από πρόταση του ΣΕΔΗΚ στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού άρθρου τού Καταστατικού του.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό:  «Ο Σύνδεσμος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάθεση του ελαιολάδου συνεργάζεται με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες υπαλλήλους των Δήμων (Γεωτεχνικούς, Μηχανικούς, Οικονομολόγους κ.ά.) ΠΕ ή ΤΕ που ορίζονται σε κάθε Δήμο - Μέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως υπεύθυνοι για τα ελαιοκομικά θέματα της περιοχής του Δήμου. Τρεις από τους επιστημονικούς συνεργάτες  των Δήμων, μετά από σύμφωνη γνώμη των Δήμων τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ ως συντονιστές σε επίπεδο Συνδέσμου στα αντικείμενα:
α) παραγωγής και μεταποίησης,
β)τυποποίησης και διάθεσης,
γ) ανάδειξης και προβολής»
Ηδη ο ΣΕΔΗΚ προσκάλεσε τους Υπευθύνους Ελαιοκομίας που οριστήκαν από τους Δήμους στη Γενική Συνέλευση του που έγινε στο 'Πάνακρον' Δήμου Αμαρίου την 10-7-12 καθώς και στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ που έγινε στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου στις 18-9-12 στο πλαίσιο μιας πρώτης επαφής και ενημέρωσής τους σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν   για την υποστήριξη της Ελαιοκομίας στην Κρήτη.
Μετά από αυτά, το Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ αποφάσισε ότι για την  αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση των Υπευθύνων Ελαιοκομίας - Συνεργατών του  ΣΕΔΗΚ θα πρέπει οι Δήμοι με αποφάσεις τους να τους αναθέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες για την παρακολούθηση και προώθηση των ελαιοκομικών θεμάτων μέσα στα όρια των Δημων και τη συνεργασία τους με τον ΣΕΔΗΚ.
Βασικός στόχος της ενεργείας αυτής θα είναι η υποστήριξη της Ελαιοκομίας στα όρια των Δημων και η ανάπτυξη μια αμφίδρομης πληροφόρησης και στενότερης συνεργασίας μεταξύ Δήμων και ΣΕΔΗΚ για μια ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων γενικής σημασίας που αφορούν ομάδες ή το σύνολο των Δήμων - Μελών του ΣΕΔΗΚ
Σε πρώτη φάση κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε κάθε Δήμο που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της Ελαιοκομίας του Δήμου όπως έκταση, δέντρα, ελαιοκομικές εγκαταστάσεις, παραγωγή και διάθεση ελαιολαδου, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία κ.ά., η οποία θα επιτρέψει την επεξεργασία προτάσεων και υλοποίηση διαφόρων Δημοτικών η και Διαδημοτικών έργων και δράσεων που θα υποστηριχθούν είτε από τους Δήμους είτε από διάφορα Εθνικά η Κοινοτικά προγράμματα.
Οι Δήμοι, σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΕΔΗΚ θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα στους υπεύθυνους το συντομότερο, ώστε αν είναι δυνατόν εντός του Νοεμβρίου να οργανωθεί νέα συνάντησή τους για υλοποίηση επίκαιρων εργασιών.
Στο έγγραφο του ΣΕΔΗΚ παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικά αντικείμενα κατά θεματικούς τομείς από τα οποία, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε Δήμου, μπορεί να επιλεγούν  εκείνα που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν στις αρμοδιότητες - καθήκοντα των υπευθύνων. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξης:

Α. ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ   

1. Εποπτεία καλλιεργητικών εργασιών (δακοκτονία, άρδευση, συγκομιδή, έκθλιψη κ.ά..
2. Δημιουργία βάσης δεδομένων ελαιώνων και εγκαταστάσεων.
3. Ενημέρωση παραγωγών για ενισχύσεις - υποχρεώσεις  ΚΑΠ.
4. Παροχή συστάσεων για  τη διαχείριση των απόβλητων ελαιοτριβείων.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1. Παρακολούθηση της αγοράς:
- Καταγραφή μονάδων εμπορίας χύμα και τυποποιημένου.
- Εποπτεία πορείας διάθεσης ελαιολάδου (παραγωγή, διάθεση, αποθέματα).
2. Συμβολή στη διαφάνεια της αγοράς:
- Αξιοποίηση Παρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιόλαδου ΣΕΔΗΚ.
-Δημοσιοποίηση ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΕΔΗΚ που αποστέλλεται στους Δήμους και αναρτάται στην Ιστοσελίδα www.sedik.gr

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ -ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1. Ανάδειξη - Αξιοποίηση  Αρχαιολογικών Μνημείων
2. Ανάδειξη - Αξιοποίηση    Μνημειακών Ελαιοδέντρων
3. Ιδρυση και Λειτουργία  Ελαιο-Μουσείων
4. Ανάδειξη Κρητικής Διατροφής (Διαγωνισμοί, Εκδηλώσεις, Δίκτυα).

 
Στα 12 χρόνια λειτουργίας του  ο  ΣΕΔΗΚ.
Τι ουσιαστικό έχει προσφέρει στην ελαιοκομία της Κρήτης;
Τίποτα!
Και γιατί να προσφέρει από εδώ και στο εξής με αυτά τα «ενδεικτικά αντικείμενα κατά θεματικούς τομείς»;
Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει από τότε….
Ποιος ο λόγος ύπαρξης του;
Ερωτώ.
Ο κάκιστος.
Ο αιρετικός.Δεν υπάρχουν σχόλια: