Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Μα πόσο; Ε τόσο και άλλο τόσο!

Πριν από λίγες ημέρες, είδα στον Πλακιά, στα ράφια ενός  μεγάλου τοπικού   σούπερ μάρκετ,  να πωλείται ελαιόλαδο , όπως ακριβώς το βλέπετε στις φωτογραφίες. Σας παραθέτω παρακάτω, περιληπτικά για το  πώς προβλέπεται από την νομοθεσία να πωλείται το ελαιόλαδο. Η πρόβλεψη αυτή, έχει να κάνει ταυτόχρονα με την προστασία του προϊόντος αλλά και του καταναλωτή. Διαβάζοντας το,  μετρήστε πόσες παραβάσεις έχουν γίνει ταυτόχρονα. Το ζητούμενο είναι βεβαίως, ποιος θα ελέγξει και  ποιος θα επιβάλει τις κυρώσεις. 


Ο κανονισμός της Ε.Ε. 29/2012 καθορίζει τις προδιαγραφές    εμπορίας σε επίπεδο λιανικού εμπορίου για το «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο», το «παρθένο  ελαιόλαδο», το «ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και το «πυρηνέλαιο» όπως αυτά ορίζονται στον καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου. Ως λιανικό εμπόριο θεωρείται η πώληση στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης).
Τα ελαιόλαδα μπορούν να παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή προσυσκευασμένα σε συσκευασίες μέχρι και πέντε (-5-) λίτρων. Οι συσκευασίες αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά  την πρώτη χρήση του. Σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα θα πρέπει επίσης να διακινούνται τα έλαια σε εστιατόρια, ταβέρνες, φούρνους, καντίνες ή άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης κ.λ.π. Απαγορεύεται η χρήση των πλαστικών δοχείων.
Στις συσκευασίες των ελαίων που διακινούνται στο στάδιο του λιανικού εμπορίου αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις:
1. Ονομασία πώλησης του προϊόντος
•ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

•ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

•ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
•ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Οι παραπάνω ονομασίες δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε εμπορικό ή
βιομηχανικό σήμα ή με οποιαδήποτε εμπορική ονομασία και αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας με γραφικούς χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς και ιδίου μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους.
Απαγορεύεται μόνο η αναγραφή της λέξης ελαιόλαδο ως ονομασία πώλησης.
2. Πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου
Οι  πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου, αναγράφονται με χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς και ιδίου μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους, αλλά όχι  υποχρεωτικά πλησίον
της ονομασίας πώλησης του προϊόντος. Το μέγεθος των γραφικών χαρακτήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 50% σε σχέση με το μέγεθος της γραμματοσειράς της ονομασίας πώλησης.
3. Ο προσδιορισμός της καταγωγής

Ως «προσδιορισμός της καταγωγής» θεωρείται η  ένδειξη ενός  γεωγραφικού ονόματος επί της συσκευασίας ή επί της ετικέτας που συνδέεται με αυτό. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται μόνο για το «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το «παρθένο  ελαιόλαδο».
Ο προσδιορισμός της καταγωγής είναι δυνατός σε περιφερειακό επίπεδο, μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα τα οποία απολαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον καν.(ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, και με τις διατάξεις των προδιαγραφών των εν λόγω προϊόντων.
4. Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου ή πυρηνελαίου εκφρασμένη σε μονάδες όγκου π.χ καθαρή  ποσότητα 5lt.
5. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκαταστημένου στο εσωτερικό της κοινότητας.
6. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος
Δεδομένου ότι η διατηρησιμότητα του ελαιολάδου είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες, αλλά συνήθως όχι μεγαλύτερη από 18 μήνες, επιβάλεται η αναγραφή του μήνα και του έτους λήξης της προθεσμίας κατανάλωσής του, ως «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...»
7. Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης
Όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεούνται να εγκρίνονται και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής). Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά μαζί με την αναγραφή της καταγωγής στις περιπτώσεις των έξτρα παρθένων και παρθένων ελαιολάδων.

1 σχόλιο:

sotirio είπε...

Ολα σχεδιασμένα ώστε να μην μπορεί ένας παραγωγός να πουλήσει ούτε ΕΝΑ (1) λίτρο λάδι ... παρά μόνο στην μαύρη και να ναι στα χέρια της μαφίας των μεγαλο εμπόρων ....