Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Συναντήσεις υποψηφίων Δημάρχων με εκπροσώπους θεσμοθετημένων φορέων των βιοκαλλιεργητών ν. Χανίων.

Είμαστε χορτάτοι από προεκλογικές μεγαλοστομίες – αναφορές στη βιολογική γεωργία. Έχοντας όμως μία αρκετά μεγάλη δόση καλοπιστίας, προς όλους τους υποψηφίους που θέλουν να συναντηθούν μαζί μας, για να τους ακούσουμε και να μας ακούσουν, δεν αρνούμαστε καμία συνάντηση. Εξ άλλου, όλοι, λίγο πολύ, δικοί μας είμαστε. Ένθεν και ένθεν.Στα πλαίσια αυτά, σήμερα στις 6.30, στα γραφεία του συνεταιρισμού παραγωγών καταναλωτών οικολογικών προϊόντων «γαία», έγινε μία συνάντηση με τον επικεφαλής του συνδυασμού «Δήμος Ενεργών Πολιτών» Κ. Βάμβουκα.


Αύριο το πρωί στις 10 θα πραγματοποιηθεί και άλλη μία συνάντηση με τον κ. Σκουλάκη, επικεφαλής του συνδυασμού «Χανιά - Ο Δήμος μας αλλάζει». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Συνεταιρισμού Μανταρινοπαραγωγών, στα Κατσιφαριανά. Φωτογραφίες από αυτή τη συνάντηση σε μία από τις επόμενες αναρτήσεις.
Οι προτάσεις που τους παραθέτουμε – καταθέτουμε, επισημαίνοντας τους ότι θεωρούμε ως επιβεβλημένη - δεδομένη τη συνεργασία και μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι οι παρακάτω:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ- ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»


Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε την γνώση και τα μέσα για να λύσουμε το αγροτικό πρόβλημα του νομού μας. Παραθέτουμε σκέψεις- προτάσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τα μέλη του Συνεταιρισμού μας.

Ο κεντρικός στόχος μας θα πρέπει να είναι όλη η Κρήτη Βιολογική.

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα σε όλο τον πλανήτη σήμερα παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη, τις παραμέτρους «περιβάλλον και υγεία»।

Είναι ένας στόχος εφικτός και για τα Χανιά. Συνεργεί δε, στην ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας του νομού μας και ταιριάζει με τα δεδομένα του μεγέθους των καλλιεργειών, απόστασης από εμπορικά κέντρα, ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, κενά που υπάρχουν στην αγορά. Για να μετατραπούν όλες οι καλλιέργειες σε βιολογικές, απαιτείται προγραμματισμός, σχεδιασμός και θέληση.
Ενδιάμεσος στόχος πρέπει να είναι τα προϊόντα ποιοτικά μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Κρητικό brand name - ενοποίηση εμπορικής πρακτικής των ομάδων παραγωγών
σχεδιασμός καλλιέργειας με κύριους στόχους α)την κάλυψη των αναγκών του νησιού β) εξαγωγές
με μελετημένο σχέδιο μάρκετινγκ

οργάνωση παραγωγών
ενοποίηση όλων των ομάδων παραγωγών. Ενημέρωση αγροτών για την νέα ΚΟΑ και τις θετικές αρνητικές επιπτώσεις. Κλείσιμο Συνεταιρισμών -οργανώσεων που δεν λειτουργούν υπολειτουργούν. Κλείσιμο η εξυγίανση προβληματικών. Ενοποίηση τουλάχιστον των εμπορικών πρακτικών όλων των οργανώσεων. Καμπάνια για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος που κυριαρχεί στους αγρότες σχετικά με την αρνητική αντίληψη που έχουν για τους συνεταιρισμούς.
.
Εκπαίδευση έρευνα εργαστήρια
Yυποχρεωτική εκπαίδευση των βίο-παραγωγών, που θα περιλαμβάνει γενικές γνώσεις γύρω από τη φιλοσοφία, τις αρχές & τις πρακτικές παραγωγής των βιολογικών προϊόντων & θα είναι εξειδικευμένη ανά καλλιέργεια ή είδος εκτρεφόμενου ζώου.
Ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας καθώς & των υποδομών έρευνας για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων Δημιουργία κέντρου εφαρμογής αγροτικής έρευνας για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων, επιδεικτικών αγροκτημάτων & δικτύου πιλοτικών εκμεταλλεύσεων
Να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για ανάπτυξη ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας, σε επίπεδο αυτοκατανάλωσης – διαχείρισης, σε όλα τα βιολογικά κτήματα ή μονάδες, ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων για πλήρη ενημέρωση επί του θέματος, των βίο-παραγωγών.
Πιστοποίηση εργαστηρίων Να οργανωθούν & να πιστοποιηθούν με ISO τα υπάρχοντα χημικά εργαστήρια στο νομό & να δημιουργηθούν νέα εφ’ όσων αυτά δεν επαρκούν. Να ενισχύεται με προϋποθέσεις, το κόστος των χημικών αναλύσεων των βιολογικών προϊόντων.

Καλλιέργεια προϊόντων: Επιβάλλεται ο σχεδιασμός και συγκεκριμένες προτάσεις όχι για μετάλλαξη καλλιεργειών αλλά για νέες δυναμικές καλλιέργειες και σύγχρονους τρόπους παραγωγής (γεωργικά ερευνητικά κέντρα- οικονομικό επιμελητήριο) 'Έκδοση οδηγών καλλιέργειας όλων των προϊόντων που μπορούν να καλλιεργηθούν, και τρόπους καλλιέργειας (ΓΕΩΤΕ, Διεύθυνση γεωργίας).
Καταγραφή των ντόπιων ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών & αυτοχθόνων φυλών ζώων. Δημιουργία & αξιοποίηση τράπεζας δεδομένων του πολλαπλασιαστικού υλικού αυτών των φυτών & ζώων.
Δημιουργία Μελισσοκομικών Πάρκων για την εφαρμογή της Βιολογικής Μελισσοκομίας, σε εκείνους τους Δήμους ή Κοινότητες του ορεινού όγκου των Λευκών Ορέων, που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που ορίζει ο Κανονισμός 2092/91.
. Εφαρμογή του μέτρου συνταγογράφησης των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία φυτοφαρμάκων, με ισχυρή υπολειματικότητα, όπως εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, ορμονικών & αυξητικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα (στο βαθμό που ο κάθε ένας μπορεί να προμηθευτεί όποτε & όποιο φάρμακο θέλει) στην ύπαιθρο του νομού.
Παροχή κινήτρων για ντόπια παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών ζωοτροφών, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής των ντόπιων βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων.
Σε όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι σημαντικό ενεργό ρόλο πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεταποίηση: Επιβάλλεται η μετεγκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός της ΒΙΟΧΥΜ με παραγωγή NFC, βιολογικού χυμού. Επέκταση στην μεταποίηση αβοκάντο.
Ενιαίο συνεταιριστικό brand name και προωθητικές ενέργειες για το λάδι. Άνοιγμα νέων αγορών.
Δημιουργία βασικής εγκατάστασης παραγωγής κομπόστ-λιπάσματος από υπολείμματα ελαιουργείων-Βιοχύμ-συσκευαστηρίων.
Δημιουργία/πιστοποίηση ενός σφαγείου ανά Επαρχία του Νομού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Να πιστοποιούνται & να ελέγχονται από έναν εκ των Οργανισμών Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Παράκαμψη των τυχόν προβλημάτων Πιστοποίησης, μέσω του Οργανισμού Πιστοποίησης Ελληνικών Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).
Εμπορία Ενοποίηση εμπορικών πρακτικών όλων των αγροτικών οργανώσεων σε επίπεδο πωλήσεων διαπραγματεύσεων με αγοραστές. Τα γεωργικά προϊόντα όλου του νομού να έχουν κοινή εμπορική δραστηριότητα- προβολή. Στα πλαίσια αυτά να δημιουργηθεί κοινό εμπορικό τμήμα των Συνεταιρισμών με επαγγελματίες ιδιώτες . Ελέγχους στην εμπορία για υπολείμματα, συσκευασία, ρύπανση περιβάλλοντος. Δραστηριοποίηση και συνεχή επικοινωνία με εμπορικούς ακολούθους εξωτερικού.
Δημοσιοποίηση σε ιστοχώρο τιμών πώλησης/συμβολαίων αγοράς όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας αγρότης- έμπορος-συσκευαστής-εισαγωγές-Σ/Μ-καταναλωτής- τοπικά εσωτερικό εξωτερικό βιολογικά συμβατικά με στοιχεία αγοραστή πωλητή.
Δημιουργία μητρώου εμπόρων αγροτών με ποιοτικά, οικονομικά στοιχεία.
Έλεγχος στα τιμολόγια αγοράς – πλασματικά υπερφορολογημένα προϊόντα. Αλλαγή τρόπου
επιστροφής ΦΠΑ.


Πιστοποίηση μηδενικών ρύπων ανακήρυξη δήμου/νομού /Κρήτης σαν περιβαλλοντολογικά ουδέτερου δήμου/νομού/νησιού.Έλεγχος & πάταξη του παραεμπορίου ψευδοβιολογικών προϊόντων (οπωροπωλεία, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές κτλ.) με αυστηρούς ελέγχους & χρήση αυστηρών ποινών για τους παραβάτες της νομοθεσίας. Επίσης έλεγχος & πάταξη της αισχροκέρδειας που παρατηρείται το τελευταίο καιρό τόσο εις βάρος των βίο-παραγωγών, όσο 7 εις βάρος των καταναλωτών. ( μεγάλες αποκλίσεις στη διαφορά τιμής από τους παραγωγούς & τους καταναλωτές)
Προβολή Άμεση διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, στα χωριά & κωμοπόλεις της υπαίθρου των Χανίων, ούτως ώστε ο αγροτικός πληθυσμός και οι καταναλωτές να γνωρίσουν τη βιολογική γεωργία & τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει. Είναι ανάγκη ο αγροτικός κόσμος και οι καταναλωτές να βγουν από την άγνοια, την ημιμάθεια & τις προκαταλήψεις.
Αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της Κρήτης. Ενοποίηση της αγροτικής παραγωγής τουρισμού βιοτεχνίας εμπορίου με καθοριστικό και απαραίτητο πόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κρίνουμε απαραίτητη την ύπαρξη web site που θα αναφέρονται τα εμπορικά θέματα, γεωργικές προειδοποιήσεις, προβολή προσφορά αγροτικών προϊόντων , επικοινωνία με ειδικούς και ερευνητικά ιδρύματα, καλλιεργητικοί οδηγοί, ανακοινώσεις που αφορούν αγρότες, ομάδες συνεταιρισμούς


Στα πλαίσια αυτά ζητάμε την παραχώρηση του συσκευαστηρίου του Συνεταιρισμού Μανταρινοπαραγωγών, που εδώ και 3 χρόνια ρημάζουν, στην Ο.Π. «Βιολογική Κρήτη» σαν ουσιαστικό βήμα για την αγροτική ανάπτυξη στον νομό και σας ζητάμε να τοποθετηθείτε σε αυτό το αίτημα.
Το Δ.Σ.
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών
Βιολογικών προϊόντων Χανίων
-
Ομάδας Παραγωγών «Βιολογική Κρήτη»

Υ.Γ: Εν τω μεταξύ τα σκόρδα, που πρέπει τώρα να φυτέψω, έτσι όπως πάει, θα φυτευτούν μόνα τους. Ε ρε, και να γινότανε, λέει, να τους είχα στο χωράφι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: