Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Υπάρχουν και αυτές οι εκλογές.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «γαία»
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το ΔΣ του Συνεταιρισμού Παραγωγών Καταναλωτών Οικολογικών «γαία» καλεί τα μέλη σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 32 του καταστατικού, που θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Κυριακή 11 Μαΐου και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Δημητρακάκη 2.
Η επιλογή της ημέρας Κυριακής, για τη πραγματοποίηση της ΓΣ, έγινε για να υπάρχει άνετη ευχέρεια χρόνου. Επειδή τα θέματα που έχομε να συζητήσουμε είναι σοβαρά και επειδή πρέπει να εκφραστούν όλες οι απόψεις ή προτάσεις.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.  Επικύρωση εγγραφής νέων μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού.
2.    Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ για το 2013.
3.   Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2013.
4.     Προϋπολογισμός έτους 2014.
5.     Έκθεση εποπτικού Συμβουλίου
6.     Απαλλαγή ΔΣ και Ε.Σ.
7.  Συζήτηση και προτάσεις για την προοπτική του Συνεταιρισμού.
8.     Διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Το ΔΣ του Συνεταιρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: