Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση … μέλι για τα μέλη.
Το ΔΣ του Συνεταιρισμού Παραγωγών Καταναλωτών Οικολογικών «γαία» καλεί τα μέλη του σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 32 του καταστατικού, που θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Κυριακή 7 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Δημητρακάκη 2.
Η επιλογή της ημέρας Κυριακής, για τη πραγματοποίηση της ΓΣ, έγινε για να υπάρχει άνετη ευχέρεια χρόνου.
Επειδή τα προς συζήτηση θέματα  είναι σοβαρά,  είναι αναγκαίο να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.     Ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2014
2.     Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ για το 2014.

3.     Προϋπολογισμός έτους 2015.
4.     Έκθεση εποπτικού Συμβουλίου
5.     Απαλλαγή ΔΣ και Ε.Σ.
6.     Έγκριση δανείου σύναψης κεφαλαίου κίνησης.
7.     Συζήτηση και προτάσεις για την προοπτική του Συνεταιρισμού.

Το ΔΣ του Συνεταιρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: